Artikkelindeks

Nytt styre for 2014 er:
 

Posisjon

Navn

Formann

Vegard Hide

Nest formann

Eivind Leine

Kasserer

Vegard Håkonsholm

Sekretær

Øyvind Bostad

Materialforvalter

Trond Håkonsholm

Styremedlem 1.

Marius Remøy

Styremedlem 2.

Gunnar Vikene

Styremedlem 3.

Jakob Madsen

Styremedlem 4.

Endre Fuglseth

Styremedlem 5.

Joe Voldsund

Varamedlem 1. / It-ansvarlig

Raymond Bigset

Varamedlem 2.

Cecilie Djupvik

Styret i Herøy Dykkerklubb vil takke avgående styremedlemmer Tord Vågsholm, Ragnar Reite og Gunnar Berge

for innsattsen.

 

-Styret