Innkalling til Årsmøte i HDK 2015,
14. februar klokka 17:00 på klubbhuset.

 

 

Saker

1.     Godkjenning av innkalling

2.     Valg av ordstyrer

3.     Valg av 2 personer til underskriving av årsmøteprotokoll

4.     Regnskap

5.     Revisjonsrapport

6.     Styrets rapporterer ved formann, kasserer og materialforvalter

7.     Kontingent 2016

8.     Styret ønsker fullmakt til evt. kjøp av ny båt og avhending av «Ten Years»

9.     Eventuelle saker innsent fra medlemmer.

10.   Valg av nytt styre

11.    Valg av valgnemnd

12.    Avslutning

13.    Diskusjon og innspel utenom årsmøtet