Referat fra
Årsmøte HDK 2012

23. Februar 2013
 

 

Oppmøte: Trond Håkonsholm, Vegard Hide, Eivind Leine, Vegard Håkonsholm, Gunnar Vikene, Ivar Seljeseth, Joe Voldsund, Jakob Madsen, Marius Remøy, Cecilie Djupvik, Tord K Vågsholm, Robert Gjerdsbakk, Vidar Hungnes, Svein Ove Djupvik og Arild Warholm.

 

Sak 1.Godkjenning av innkalling.

             - Møteinnkallinga er godkjent.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer:

           -  Årsmøtet valgte Trond Håkonsholm til ordstyrer.

 

Sak 3. Valg av 2 personer til underskriving av årsmøte protokoll.

            - Valgt av Årsmøtet: Even Gjerde og Joe Voldsund ble valgt av årsmøtet.

 

Sak 4. Gjennom gang av regnskapet for 2012.

            - Ingen kommentarer fra årsmøtet angående regnskapet. Godkjent.

 

Sak 5.Revisjonsrapport

          - Revisor Ivar Seljeseth gjekk igjennom regnskapet.  Regnskapet godkjent.

 

Sak 6. Formannen oppsummerte 2012. Kasserer og materialforvalter hadde ikkje noko å tilføye.

 

Sak 7. Kontingent 2014

             Gjeldende kontingent fra 01.01.2014

             Hovedmedlem Apparatdykker: 1000.-

             Student/militær/familie: 500.-

             Fridykker kontingenten vart sett til 200.-

 

Sak 8. Godkjenning av ny lov for klubben og organisasjonsplan

  • Eivind informerte om den nye lova og endringer. Eivind fortalte også omden nye organisasjonsplanen og korleis denne fungerer og kva hensikta med den er.
  • Lova og organisasjonsplanen er godkjent.
  • I framtida må nye vedtekter sendes ut til medlemmane før årsmøtet.

            

 

Sak 9.Saker innsendt til årsmøtet.

  • Ingen innsendte saker til årsmøtet.

 

 

 

Sak 10. Valg av nytt styre:

 

Posisjon

Navn

Formann

Vegard Hide

Nest formann

Eivind Leine

Kasserer

Vegard Håkonsholm

Sekretær

Marius Remøy

Materialforvalter

Trond Håkonsholm

Styremedlem 1.

Ragnar Reite

Styremedlem 2.

Gunnar Vikene

Styremedlem 3.

Cecilie Djupvik

Styremedlem 4.

Tord K Vågsholm

Styremedlem 5.

Joe Voldsund

Varamedlem 1. / It-ansvarlig

Øyvind Bostad

Varamedlem 2.

Gunnar Berge

 

Sak 11. Valg av valgnemnd.

             Robert Gjerdsbakk og Jakob valgt til valgnemnda.

 

Sak 12. Avslutning

  • Underskriving av årsmøte referat.
  • Årsmøtet heva.