Stad: Jensholmen

Type dykk: Naturdykk/veggdykk

Dybde: 10-30 m

Vaskeligheitsgrad: CMAS* eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Frå land

GPS-posisjon:

 

Info

Parkering ved dei nye nausta.
Ut fra kaien. Dybder 10-30m steinur grov sand vegg.

Steinur langs med veifylling.

Nord for anlegget er det to skjær (ca 100m) langs med her er det mindre vegger innsiden 15-18m utsiden dypere.