Stad: Kyrkjefluda

Type dykk: Naturdykk/veggdykk

Dybde: 18-35 m

Vaskeligheitsgrad: CMAS*/CMAS** eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Fra Båt

GPS-posisjon:

 

Info

Rett nord for klubblokala ligg Kyrkjefluda.

Dette er ei flott dykk. Ankre opp båten på stonga og gå ned på vest sida.

Du vil da følge en naturlig bakke nedover til ca 25 meter. Fluda vil da

framstå som en bratt vegg rett oppover ca 20-25 meter.

Endel krabbe og kamskjell. Har også sett endel steinbit her.