Stad: Tronden

Type dykk: Veggdykk

Dybde: 5-40 m

Vaskeligheitsgrad: CMAS* eller tilsvarande

Tilgjengeligheit: Må ha båt

GPS-posisjon: 

 

 

Info

 Skjeri Herøyfjorden der djupna varierer fra

0-170 på nordsida til 0-45 meter på sørsida.

Flott veggdykk.

 

Ferske dykkere bør vere obs på at dette er dykk i åpent farvann,

og bratte vegger som går djupt.